Evrensel yapısal kablolama standartlarında kuruma özel butik hizmet anlayışı ile veri iletişiminde uçtan uca rasyonel çözümler..
  • Telefon 0212 221 70 52-0537 301 57 63-05367373038
  • E-posta provis@provisbilisim.com
Provisi Yakından Tanıyalım

YAPISAL KABLOLAMA KONUSUNDAKİ DUYARLILIKLAR.


Provis Bilişim hizmetleri olarak uzmanlığımız olan NETWORK iletişimi altyapısı, yapısal kablolama sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. 

Bu hizmeti verirken farkımız yapısal kablolama kaynaklı veri kayıplarını en aza indirgemek 
Performans Kayıpsız bir bakır kablolama ve terminasyon, performans kayıpları en az düzeyde fiber optic kablolama Ve terminasyon ile sizlere en verimli ağları kurmak bizi farklı kılan yanımızdır.

Verimli bir Network için sürat, istikrar ve yüksek performanslı hizmet olmaz ise olmaz bir kriterdir.
Sık sık ağırlaşan veya çöken bir network sistemi tüm işletmeler için doğrudan bir kayıptır.
Bu nedenden ötürü network altyapısının tasarımdan, kuruluma kadar hassasiyet gösterilmelidir. Kullanılacak Data Kablo ve ekipmanları kalitesi ve markası ne denli önemli ise bu ürünler ile çalışma yapacak kişiler ve sonucunda ortaya çıkartılacak hizmet de, ürün secimi kadar hayatı önem taşıyan bir konudur. 

1992 yılından bu yana sektörümüzde birçok değişimler yaşandı, ilk dönemlerde bilişim 
Sektörü olarak büyük firmaların kontrolünde kaliteli ama çok yüksek fiyatlar ile verilen ürün
Ve hizmetler 2000’li yıllarda ekonomik krizlerinde etkisi ile şekil değiştirerek kullanıcıları 
Ve hizmet verenleri yeni arayışlara yöneltti, sektöre hızla giren Uzakdoğu markalı ürünler 
Ve düşük fiyat bir süre sonra kalite konusunu gündeme getirdi.
Doğru bilgilendirme yapılmadan bilinçsizce seçilen Kablolama ürünleri, kötü işçilikler ile birleşince daha doğumu sırasında sorunlu ağlar ortaya çıkmaya başladı.
Günümüzde bu türde sorunlu ağlar giderek artmaya başladı, bu gün piyasada adı sanı belli olmayan ve merdiven altı denilen metoda üretilmiş kablo ve ekipman mevcut.
Bu ürünler kimi zaman çok basit bir RJ45 plug ya da aktif cihaz olabilir. ama unutulmamalıdır ki sonunda Bu ürünlerin performanslarının kümülatif toplamı size ağınızın genel hız ve performansı olarak hizmet verecektir.

Yukarıda sizlere ürün ile ilgili bilgi verirken hep üzerinde durduğumuz ve bizlerinde 
Faaliyet uzmanlığımız olan işçilik ile ilgili birkaç konuda dikkatinizi çekmek isterim 

Yapısal kablolama projeleri daha tasarım aşamasında itibaren uzman bir bakış açısı ile 
Ele alınmalıdır geliştirilebilir yaşayan bir ağ sisteminin kurulması mutlak olarak tasarımı yapacak kişi veya ekiplerin deneyimli olmasını gerekli kılar. Projenin ihtiyacı Kablonun ve ürünlerin seçimi vs.. hizmetler kabloların doğru etiketlenmesi ve çekilmesi , kayıpsız bir terminasyon ile hizmet veriyor olmak iyi yetişmiş konusunda uzmanlaşmış deneyim sahibi kişilerin işidir.

Ya günümüzde bu işler nasıl oluyor derseniz, en basit yapı marketten ya da elektrikçiden alınan kablo ya da konektörler ile sokak arasından çağrılan bir elektrikçi ya da kablolama konusunda hiç uzmanlığı olamayan bir bilgisayarcı veya telefoncu ile kalburüstü kablolamalar yapılıp baştan savma sonuçlar ortaya çıkartılıyor.
Mutlaka bu kişiler ve mesleklerinde otorite sahibi olabilir fakat Network Yapısal kablolama ve atyapı sistemleri bu saydığım meslek kollarının dışında tamimiyle farklı eğitim, uzmanlık, deneyimi isteyen başlı başına ayrı bir mesleki
Bir konudur.
Oysa Yapısal kablolama projeleri tüm aşamaları, uluslar arası kablolama standartları konusunda eğitim almış sertifika 
Sahibi kişilerce, yine uluslar arası standartların belirlediği teknik şartlara uygun kurulmalıdır.

Sayın yetkili bu tarz sorunları yaşamamanız için çözümü doğru adreste aramalısınız.
Tabiî ki Bizler sihirli değneğe sahip değiliz, Ancak ana faliyet alanımız olan yapısal kablolamada yıllardır uzmanız deneyim ve bilgi sahibiyiz, Yaptığımız tüm yapısal kablolama çalışmalarında bu farkımızı hizmetlerimize yansıttık.
Biz, Ağ Kablolamasında verimlilik, geliştirilebilir ve esneklik sağlayan estetik dizaynlı sistemler ile , sıfıra yakın değerde performans kayıplarıyla , diğer anlamda iş yapan firmalardan farklıyız.

ProVis Bilişim Hizmetleri.
TAYFUN AYIK 

 

 

KABİNLER VE SİSTEM ODALARI 


Günümüzde sağlam ağ yapısı olmadan iş yapmak artık nerdeyse imkansız, artan sunucular ve buna bağlı olarak trafik yükü ile tüm bünyesinde aktif ve pasif sistemleri barındıran sistem odaları işletmelerin sinir merkezleri haline gelmiştir. Bir insan açısından, vücudunun merkezi yönetimi beynin ve sinir sistemin hayati değeri ne denli büyükse . işletme ve kurumların beyni ile yapay sinir sistemi diyebileceğimiz yapısal kablolama ve sunucu sistemleri de günümüz dünyasında bir o kadar önemlidir.
 
Ticari işletmelerin gömülü yatırımı olarak bazen yeterince değer gösterilmeyen ancak işletmenin para kazanmasındaki rolünün çok yüksek olduğu bu merkezlerde 
Verimliliği arttırarak işletme maliyetlerini azaltmak günümüzde dünyanın içinde bulunduğu 
Global ekonominin sistem odalarına bakıştaki yeni eğilimlerdir.
Giderek Artan sunucu ve işlemci miktarları sistem odalarında ısı ve performans ilişkisinde 
Ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Gerek rack Kabin üreticileri gerek ise sistem odası tasarımcıları 
Artan ısı sorununa bir çok alternatif arayışına yönelmiş bulunmaktadır.
 
Bu çözümler son zamanlarda kapalı devre soğutma sistemleri ile, sıcak havayı kabin ve sistem odalarından hızlı tahliye etmeye yarayan üniteler ile son olarak soğuk hava koridorları oluşturan açık sistem soğutma çözümleri olarak çeşitlendirilebilir.
Gelecekte de daha verimli iklimlendirilmiş, güç tüketenimin de doğayla dost yeşilci bir yaklaşımla tasarlanmış sistem odaları ve kabinetler yaygınlaşacaktır.ayrıca içerisindeki Uzak erişim kontrol sistemleri sayesinde daha verimli, üstelik kontrollü sistem odaları oluşturulmak suretiyle de veri güvenliğinin en üst düzeyde korunduğu olduğu merkezler olacaktır.tıpkı kafatasının içinde güven 
ile korunan o çok değerli insan beyin gibi.
 
Bilişim Teknolojinin ülkemizde de işletmelerde gelişimi ile artan kabinet kullanım ihtiyacı her yıl pazarda doğru orantılı bir artış göstermektedir. Ürünlerin geçtiğimiz yıllara göre çeşitliliğinin artması ve yine üretici firma sayısının artması da bilişim firmalarına müşterilerine çözüm üretmekte rekabet avantajı sağlamaktadır.ve halen iç piyasa ile ülke dışındaki pazarlarda kabinet ve kabinet ürünlerinin kullanımı için büyük bir Pazar mevcuttur.özellikle kuzey Afrika ve körfez ülkeleri ile orta asya Türki cumhuriyetleri dış Pazar açısından gelecek vadeden pazarlardır.
 
Ülkemizde de bilişim pazarı açışından kobilere yönelik çözümler büyük önem arzeder.bilindiği gibi gerek gelişmiş gerek se gelişmekte olan ülkeler için kobilerin ticari hayatta önemi büyüktür.ülkemizde de kobilerin sayılarının artması ile kobilerin de bilişim altyapısına yatırımları da artmaktadır.bu yatırımlar kuşkusuz kobilerin ticari faliyetleri için hayati önem arz eden yatırımlardır.Yapılan araştırmalarda kobilerin bir önceki senelere kıyaslandığında IT harcama yatırımları yazılım ve donanım oranlarında artış göstermektedir. Dolayısı ile artan IT yatırımlarında kobilerin sistem odalarında bulunan sunucu ve yapısal kablolarının barındığı rack kabinetlerin kullanımı da artmaktadır. İşletmelerde duvar tipi kabinet kullanımımdan, 42U ve yukarısı dikili tip kabinetlere kadar bir çok tip Rack kabinet kullanımı yaygındır. Kuruluşların merkezini oluşturan kabinetlerde 
 
İşletmenin data priz noktalarından gelen data ve telefon sitemine ait iletişim kabloları toplanmaktadır.
İşletmeler temelde birden fazla Pc dahi olsa artık utp data kablolaların da Patch panel adı verilen donanımları kullanmaktadır. Bu türlü kablolama altyapsı ile standart ve verimli çalışan bir altyapı üzerinde bir çok uygulama yazılım sağlıklı çalışmaktadır. Tabi tüm bu sistemin merkezinde içerisinde patch panel,switc,routher ve modem donanımlarını koruyan barındıran kabinetler artık en küçük işletmelerin dahi mutlaka kullandıkları ürün haline gelmiştir.90 lı yıllarda kobiler de çok kez kabinet kullanma gerektiğini anlatmaktan yorulmuş biri olarak ve hatta sunta,Mdf gibi mobilyalardan yapılmış kabinleri de gören biri olarak gelinen noktada artık bilinçli kullanıcıları görmeye alıştığımız günümüzde bilişim sektörünün başarısı olarak değerlendiriyorum. 
İşletmeleri Bilişim sistemleri geliştikçe daha büyük kabinetlere daha geniş sistem odalarına ihyiyaç duydukları gibi ilk defa sistem odası oluşturacak bir işletme içinde dikkat edilmesi gereken noktalarda kısaca şöyle özetlene bilir. Kuracakları sistem odası ve kabinlerin konumlarının ihtiyaca göre planlanması, seçimi ve satın alınması süreci önemlidir. oluşturulacak sistem odasının binanın merkezine yakınlığı kablolama metraj sınırının korunması açısından önemlidir bunun dışında sistem odası iklimlendirmesi uygun bir yerde oluşturulmalı.erişim açışından kolay ama yetkisiz kişilerinde erişimine karşı korunaklı olmalıdır.mutlaka olmazsa olmaz yükseltilmiş anti-statik döşeme kullanılarak döşeme altında kablo tavaları ile data ve enerji kabloları ayrı güzergahlardan birbirinden etkilenmeden taşınmalıdır.kabin tarafında doğru ebat kabin seçilmeli ve kabin içinde kablolar panellerde sonlandırılmalı ve kablo organizerleri ile düzenli olarak aktif cihazlara ilişkilendirilmelidir.kabin içindeki düzensizlikler (pathc kabloların karmaşası ve etiketsiz kablo ve panel vs..) sonradan başınızı ağrıtmadan kurulum aşamasında planlı ve kontrollü olarak bu tür kablolama kurulumunda uzaman ekiplerce yapılıp sonrasında da işletmenin bilgiişlem departman sorumlularınca da ilk kurulan yapının düzeni ve disiplini bozulmadan kabinlerin ve sistem odalarının çalışmasındaki gelişmeler takip edilmelidir.
 
Ve son olarak işletmeler sistem odalarının tasarımında kendi ihtiyaçlarına göre plan yaparken bu konuda hizmet veren uzman firmalardan da projelerine mutlaka danışmanlık ve keşif hizmeti almalarında fayda vardır.

PROVİS BİLİŞİM HİZMETLERİ.
H.TAYFUN AYIK. G.Mdr.